Metsästysalue

Metsästyalalueiden rajat sekä rajoitusalueet on merkitty majan seinällä olevaan karttaan.

Tunnukset Reviirin sähköiseen karttaan saa toiminnanohjaajalta. Saman kartan saa myös näkymään B-bark sovellukseen puhelimessa/tabletissa.

Sähköinen (PDF) kartta löytyy tästä linkistä (© Maanmittauslaitos, lupa nro 3546/MML/15, Kiinteistörajat © Maanmittauslaitos lupanro 3546/MML/15).

Karttamerkkien selitykset.