Varislintujen poikkeuslupapyynti

Seura on saanut poikkeusluvan variksen ja harakan kevätpyyntiin Kaarilammen kosteikon alueella 2016-2018.

Äänilaite ja huuhkaja ovat toiminnanohjaajalla.

Poikkeusluvan pyyntiajat ja -määrät 2016 ovat:
Varis 21.3. – 5.5 (50 kpl)
Harakka 1.4. – 30.4. (25 kpl).

Poikkeusluvan pyyntiajat ja -määrät 2017 ovat:
Varis 10.3. – 5.5 (50 kpl)
Harakka 1.4. – 30.4. (25 kpl).

Poikkeusluvan pyyntiajat  ja -määrät 2018 ovat:
Varis 10.3. – 5.5 (50 kpl)
Harakka 1.4. – 30.4. (25 kpl).

Pyynti vain karttaan merkityllä alueella (punainen viiva n. 20 ha).

Kaarilampi
Jos ja kun tulee saalista poikkeuslupa-aikana, niin siitä ilmoitus toiminnanohjaajalle seuraavin tiedoin:
– oliko käytössä äänilaite
– tapettujen lintujen määrä lajeittain
– pyyntipaikan koordinaatit
– ampujan nimi
– ampujan 8-numeroinen metsästäjänumero
Syötän tiedot sähköisesti Omariista-palveluun (pysyy siten saalismäärä tiedossa).

Jos pyydystetyt linnut ovat rengastettuja, renkaat ja niiden löytöpaikka- ja aikatiedot
on toimitettava Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistoon
(Rengastustoimisto, PL 17, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO).

Pyynnissä on muutoin noudatettava mitä metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä määrätään.